Samla på rum i en rumsamlare

Joel hedgren ställde ut sin idé om en rumsamlar i Vinterviken i Stockholm förra året. 


 

Joels frågeställningar var:

Kan man samla på rum?

Är det möjligt att i en låda samla sina

mest betydelsefulla rum för att sedan

öppna lådan och uppleva rummen? Likt

föremål som vi samlar genom livet samla

rum som passar olika aktiviteter och

sinnesstämningar eller påminna oss om

speciella händelser och platser.

Det är Rumsamlaren. Ett försök att i en

låda samla så många rum som möjlig.

Vanligtvis är en samling rum ett hus, men blir det ett hus om det är en samling rum utan funktion?
Konst eller arkitektur är Joels funderingar, arkitektur borde alltid vara konst men det blir det inte alltid.
I detta fall är det mer ett undersökande och ifrågaställande av vad ett rum är.

Länk till Joel Hedgren

Published in: on 23 april, 2009 at 0:43  Comments (1)  
Tags: , , ,